Про фінансові ресурси

 

      

       Рішенням Львівської обласної ради від 05.12.2017 № 548 “Про внесення змін у додаток до рішення від 22.12.2016 № 323 “Про кошторис видатків на утримання обласної ради та її виконавчого апарату на 2017 рік” затверджено кошторис в сумі 14948,3 тис. грн (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот сорок вісім тисяч триста гривень) по коду програмної класифікації місцевих бюджетів КПКВКМБ 0110170 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

 

з/п

Стаття витрат

Код

 

Загальний фонд

 1

Поточні видатки

 

2000

14 948,3

 2

Оплата праці

 

2110

10 360,0

 3

Нарахування на оплату праці

 

2120

2 276,3

 4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

411,4

 5

Оплата  послуг (крім комунальних)

 

2240

962,0

 6

Видатки на відрядження

 

2250

200,0

 7

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

729,6

8.

Інші видатки

 

2800

9,0

 

 

Усього:

 

14 948,3

 

         По КПКВКМБ 0118600 “Інші видатки” затверджено кошти в сумі   1330,0 тис. грн по КЕКВ 2800 “Інші видатки”. По цьому КПКВКМБ затверджені кошти для сплати членських внесків Українській асоціаціії  районних та обласних рад, обласній асоціації місцевих рад “Ради Львівщини” та асоціації “Єврорегіон “Карпати –Україна”.

 

 

 

         Розпорядженням голови ЛОДА від 05.05.2017 № 346/0/5-17 “Про зміни розпорядника коштів” Львівській обласній раді виділено кошти

-         КПКВКМБ 0117211 “Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення” у сумі 47,0 тис. грн;

-         КПКВКМБ 0117212 “Підтримка періодичних видань (Газет та журналів) (Періодичні видання (газети та журнали)” у сумі 24,0 тис. грн;

-         КПКВКМБ 0117214 “Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі “Засоби масової інформації” та моніторинг інформаційного середовища (Інші засоби масової інформації)” у сумі 24,0 тис. грн;

-         КПКВКМБ 0117500 “Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” – 100,0 тис. грн.

          Розпорядженням голови ЛОДА від 21.06.2017 № 548/0/5-17 “Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2017 рік” Львівській обласній раді виділено кошти

-         КПКВКМБ 0117214 “Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі “Засоби масової інформації” та моніторинг інформаційного середовища (Інші засоби масової інформації)” у сумі 100,0 тис. грн.

 

        Львівська обласна рада обслуговується в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області.

        На підставі кошторису та плану асигнувань загального та спеціального фонду бюджету обласна рада приймає зобов’язання щодо оплати за товари або надані послуги (папір, канцтовари, послуги зв’язку та ін.) та протягом 7 робочих днів з дати його виникнення подає в Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області документи на реєстрацію.

        Після реєстрації фінансових зобов’язань обласна рада щотижня замовляє кошти в  департаменті фінансів Львівської обласної державної адміністрації.

        Оплата рахунків проводиться після надходження коштів з департаменту фінансів ЛОДА на реєстраційні рахунки обласної ради, відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області.

 

Паспорти бюджетних програм на 2017 рік

Паспорти бюджетних програм на 2017 рік зі змінами