Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади генерального директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

08.09.2016
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади генерального директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ОГОЛОШЕННЯ

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади генерального директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Місцезнаходження закладу: вул. Миколайчука, 9, м. Львів, Україна

Умови оплати праці генерального директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги:

-          повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,

-          проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я»;

-          підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні курси тощо);

-          наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

-          стаж роботи за фахом не менше 5 років;

-          володіння державною мовою;

-          здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки генерального директора.

Додаткові вимоги:

-          високий рівень досягнень, досвіду, знань в галузі екстреної медичної допомоги;

-          досвід розробки стратегічних планів діяльності бюджету організацій, визначення пріоритетності заходів, забезпечення координації взаємодії із закладами охорони здоров’я області;

-          досвід управління групами або командами у сфері екстреної медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій і реагування на них;

-          наявність сильних комунікаційних навичок, здатність ефективно доносити проблематику екстреної медичної допомоги до різних аудиторій.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-          заява про участь у конкурсі на ім’я засновника;

-          копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчена претендентом;

-          копії документів про вищу освіту (обов’язково), науковий ступінь та вчене звання (при наявності);

-          копії інших документів, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

-          декларація про доходи за 2015 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

-          копія трудової книжки;

-          особовий листок з обліку кадрів з 2 фотографіями розміром 3х4 сантиметри;

-          автобіографія;

-          довідку про наявність або відсутність судимості;

-          витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-          письмова згода на збір та обробку персональних даних;

-          два рекомендаційні листи довільної форми;

-          мотиваційний лист довільної форми;

-          програму розвитку закладу в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом для забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в юридично-кадровий відділ управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№6.

Вимоги до електронного варіанту документів:

-          формат .pdf;

-          єдиний файл;

-          відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та е-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» повинні бути приховані.

Документи приймаються в робочі дні тижня упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дня оприлюднення оголошення (до 10 жовтня 2016 включно).

Дата та місце проведення І засідання комісії з конкурсного відбору – 20 жовтня 2016, 15.00 год., каб. №307, вул. Винниченка, 18, м. Львів.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999858, 2999852.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Контактна особа – Редько Ірина Олександрівна, Шондолі Ольга Станіславівна

До складу комісії з конкурсного відбору кандидата на посаду генерального директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» включаються 2 (два) представники громадських організацій. Висувати свого представника може громадська організація, що має спеціалізацію та веде активну діяльність у галузі охорони здоров’я не менше трьох останніх років.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-   має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чи департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації;

-   є членом трудового колективу комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради до 27 вересня 2016 включно разом з копією установчих документів та відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії.

 

Оголошення конкурсу на заміщення посади генерального директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», опубліковане в газеті «Високий Замок» від 23-31 серпня 2016 року №95 (5495) вважати недійсним.