Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»

29.07.2016
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»

Місцезнаходження закладу: вул. Івана Франка, 133, м. Львів, Україна

Умови оплати праці директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги:

-          повна вища педагогічна освіта (спеціаліст, магістр),

-          стаж педагогічної роботи не менше 3 років

-          володіння державною мовою;

-          здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора позашкільного закладу освіти;

Інші вимоги:

-          повинен знати: Конституцію України; Закони України; укази Президента України; постанови та рішення Верховної Ради України; постанови Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності позашкільних навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки;

-          знання сучасних методів господарювання та управління;

-          володіння іноземною мовою;

-          досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проектів;

-          не пенсійний вік.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-          заява про участь у конкурсі на ім’я засновника;

-          копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчена претендентом;

-          копії документів про вищу освіту (обов’язково), науковий ступінь та вчене звання (при наявності);

-          копії інших документів, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

-          декларація про доходи за 2015 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

-          копія трудової книжки;

-          особовий листок з обліку кадрів з 2 фотографіями розміром 3х4 сантиметри;

-          автобіографія;

-          довідку про наявність або відсутність судимості;

-          витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-          письмова згода на збір та обробку персональних даних;

-          два рекомендаційні листи довільної форми;

-          мотиваційний лист довільної форми;

-          програму розвитку закладу в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом для забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді (у форматі pdfабоdoc)в юридично-кадровий відділ управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№6.

Документи приймаються упродовж 20 (двадцяти) календарних днів з моменту оприлюднення оголошення (до 18 серпня 2016 року включно) в робочі дні тижня з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00).

Дата та місце проведення І засідання комісії з конкурсного відбору – 29 серпня 2016 року, 14:00, каб. №307, вул. Винниченка, 18, м. Львів.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999858, 2999861.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Контактна особа – Редько Ірина Олександрівна, Чепурна-Кос Інна Володимирівна

 

До складу комісії з конкурсного відбору кандидата на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» включаються 2 (два) представники громадських організацій. Висувати свого представника може громадська організація, що має спеціалізацію та веде активну діяльність у галузі охорони здоров’я, материнства та дитинства не менше трьох останніх років.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-   має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чи департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації;

-   є членом трудового колективу комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді».

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради до 8 серпня 2016 включно разом з відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії.