Конкурсна комісія оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки».

21.05.2018
Конкурсна комісія оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки».

Конкурс оголошується на підставі рішення конкурсної комісії від 21.05.2018 (протокол № 44)

Місцезнаходження закладу: вул. Антоновича, 17, м. Львів, Україна

Умови оплати праці директора комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Істотні умови контракту визначені постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я»

Кваліфікаційні вимоги:

-   повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,

-   проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я»;

-   підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні курси тощо);

-   наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

-   стаж роботи за фахом не менше 5 років;

-   володіння державною мовою;

-   здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора.

Додаткові вимоги:

-   кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» не нижче першої;

-   друга вища освіта за однією зі спеціальностей: державне управління, правознавство, економіки підприємства

-   володіння основами менеджменту у сфері охорони здоров’я, стратегічного аналізу та планування;

-   досвід формування та управління групами або командами у сфері охорони здоров’я;

-   наявність сильних комунікаційних навичок, знання правил ділового етикету

-   володіння персональним комп’ютером на рівні досвідченого користувача.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-   копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчена претендентом;

-   заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094 (надалі – Порядок);

-   резюме у довільній формі;

-   автобіографія;

-   копії документів про вищу освіту (обов’язково), науковий ступінь та вчене звання (при наявності), кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації;

-   копії інших документів, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

-   копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

-   письмова згода на збір та обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

-   конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі відповідно до п. 29 Порядку;

-   довідку МВС про наявність або відсутність судимості;

-   витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-   медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

-   попередження щодо встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане власноруч, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

-   заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до Порядку;

-   підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. Документи подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх.

Документи приймаються упродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня оприлюднення оголошення (до 03.06.2018 включно).

Дата та місце проведення наступного засідання конкурсної комісії – 4 червня 2018 року,               каб. № 307, вул. Винниченка, 18, м. Львів.

Ознайомитися зі статутом, структурою та кошторисом закладу можна в секретаря конкурсної комісії Левандівської Роксоляни Омелянівни.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999861, 2999866.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Контактна особа – Левандівська Роксоляна Омелянівна, Кусий Віктор Васильович