Управління майном спільної власності оголошує формування постійно діючої конкурсної комісії.

26.02.2018
Управління майном спільної власності оголошує формування постійно діючої конкурсної комісії.

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» та рішенням Львівської обласної ради від 16.02.2016 №73 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівників закладів», з метою проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради управління майном спільної власності оголошує формування постійно діючої конкурсної комісії.

До складу постійно діючої конкурсної комісії включаються по 3 (три) представники:

- органу управління;

- трудового колективу закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

- громадських об’єднань з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції та антикорупційної діяльності за умови реєстрації громадського об’єднання не менш як за два роки до дати оприлюднення оголошення.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-   має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останніх трьох років накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

-   має конфлікт інтересів.

Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, впродовж 15 днів з моменту оприлюднення оголошення
(до 12 березня 2018 включно) разом з відповідними документами, що підтверджують повноваження представників на їхнє членство у конкурсній комісії.

Представники трудового колективу залучаються до складу конкурсної комісії для кожного закладу окремо.

«У разі надходження пропозицій від 4 (чотирьох) і більше громадських об’єднань, представники до складу конкурсної комісії будуть вибиратися комісією (радою), утвореною з представників громадськості з метою забезпечення вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.»