Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Підкамінський психоневрологічний інтернат»

18.01.2018
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Підкамінський психоневрологічний інтернат»

ОГОЛОШЕННЯ

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Підкамінський психоневрологічний інтернат».

Місцезнаходження закладу: вул. Нагірна, 11, смт Підкамінь, Бродівський район, Львівська обл., 80670

Умови оплати праці директора комунального закладу Львівської обласної ради «Підкамінський психоневрологічний інтернат» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

 

Кваліфікаційні вимоги:

-          повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр за однією із спеціальностей за профілем роботи),

-          післядипломна освіта в галузі управління;

-          стаж державної служби за фахом на керівних посадах – не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах – не менше 5 років;

-          володіння державною мовою;

-          здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу соціального захисту населення.

Інші вимоги:

-          знання Конституції та чинного законодавства в галузі соціального захисту населення; основ трудового законодавства, охорони праці; нормативних актів, що регламентують діяльність стаціонарної установи, що спеціалізується в сфері соціального захисту, та практику застосування таких нормативних актів; організацію обслуговування громадян похилого віку та інвалідів; організацію фінансово-господарської діяльності установи, соціально-психологічні основи управління; правила протипожежного захисту;

-          знання основ права, економіки та діловодства; вміння роботи та комп’ютері.

 

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-          заява про участь у конкурсі на ім’я засновника;

-          копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчена претендентом;

-          копії документів про вищу освіту (обов’язково), науковий ступінь та вчене звання (при наявності);

-          копії інших документів, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

-          копія трудової книжки;

-          особовий листок з обліку кадрів з 2 фотографіями розміром 3х4 сантиметри;

-          автобіографія;

-          довідку про наявність або відсутність судимості;

-          витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-          письмова згода на збір та обробку персональних даних;

-          два рекомендаційні листи довільної форми;

-          мотиваційний лист довільної форми;

-          програму розвитку закладу в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом для забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб. № 6.

Вимоги до електронного варіанту документів:

-          формат .pdf;

-          єдиний файл;

-          відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та е-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» повинні бути приховані.

 

Документи приймаються упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оприлюднення оголошення (до 16 лютого 2018 року включно) в робочі дні тижня.

Дата та місце проведення І засідання комісії з конкурсного відбору – 26 лютого 2018 року, 11:00, каб. №307, вул. Винниченка, 18, м. Львів.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999858, 2999859.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Контактні особи – Редько Ірина Олександрівна, Горак Ярослав Павлович

 

До складу комісії з конкурсного відбору кандидата на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Підкамінський психоневрологічний інтернат» включаються 2 (два) представники громадських організацій. Висувати свого представника може громадська організація, що має спеціалізацію та веде активну діяльність у галузі соціального захисту населення не менше трьох останніх років.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-   має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чи департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації;

-   є членом трудового колективу комунального закладу Львівської обласної ради «Підкамінський психоневрологічний інтернат».

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради до 12 лютого 2018 включно разом з копією установчих документів та відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії.

 

 

 

Начальник управління                                                                     Микола БАНДРА