Управління майном спільної власності Львівської обласної ради інформує про приватизацію способом конкурсу ЦМК (ЄМК) КП ЛОР "Самбірська міська друкарня" (за винятком нежитлових приміщень, які використовують редакції)

13.12.2017
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради інформує про приватизацію способом конкурсу ЦМК (ЄМК) КП ЛОР "Самбірська міська друкарня" (за винятком нежитлових приміщень, які використовують редакції)

ЦМК (ЄМК) КП ЛОР "Самбірська міська друкарня"знаходиться за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул.Козацька, 4.

Найменування будівель

Площа, кв.м

Конструктивні елементи

Фіз. знос

Будівля друкарні

літ. А-2 (частина приміщень)

загальна            1082,3

у т.ч.

1 пов. 652,0

2 пов. 430,3

фундамент бетонний, стіни – з/б колони та цегла, перекриття з/б балки і плити, покрівля – шифер, підлога цемент, дошки, паркет, інженерні мережі: електрика, водогін, каналізація, газопровід, центральне опалення, газові конвектори

40%

 

Будівля складу-гаражу літ. Б-2 (1 поверх)

176,5

фундамент бетонний,

стіни цегляні, ворота металеві,

покрівля шифер, підлога бетонна,

інженерні мережі – електрика

30%

Будівля складу літ. В

186,7

фундамент бутобетонний,  стіни цегляні та з металевих листів, перекриття частково (над металевими секціями) відсутнє, частково (над цегляними секціями) залізобетонне, покрівля шифер, підлога цементна, інженерні мережі – електрика

30%

Земельна ділянка площею 0,5793 га знаходиться у користуванні.

Основні засоби – 15 одиниць, в т.ч. 3 об’єкти нерухомого майна.

Основний вид діяльності – виготовлення друкованої продукції.

Кількість та склад робочих місць – директор (1), бухгалтер (1), технічні працівники (5).

Баланс активів та пасивів

 

2015

2016

3 кв. 2017

Актив

 

 

 

Основні засоби

первісна вартість

знос

451,9

911,6

459,7

434

777

343

339,7

777

437,3

Інші необоротні активи

-

-

-

Запаси

51

106,7

71,1

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

-

3,5

3,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

-

-

-

Гроші та їх еквіваленти

102,1

38,4

37,3

Баланс

608,5

586,1

452,2

Пасив

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

458,2

458,2

358,2

Додатковий капітал

43,9

43,9

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3,3

3

4

Поточна кредиторська заборгованість за

короткострокові кредити банків

товари, роботи, послуги

розрахунки з бюджетом

розрахунки зі страхування

розрахунки з оплати праці

доходи майбутніх періодів

 

 

99,5

3,6

 

 

77,8

3,1

 

0,1

 

 

57,4

9,3

5,3

18

Інші поточні зобов’язання

 

 

 

Баланс

608,5

586,1

452,2

Чистий прибуток (збиток)

5,8

3,6

4,1

 Рентабельність сукупного капіталу , %

0,95

0,61

0,91

Рентабельність власного капіталу , %

1,15

0,71

1,13

 

Початкова ціна продажу об’єкта: 3424920,00 грн., у тому числі ПДВ 570820,00 грн.

Умови продажу :

-      найвища запропонована ціна;

-      пропозиції щодо технічного переозброєння, модернізації виробництва;

-      погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

-      забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

-      об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний;

-      часткове збереження профілю діяльності об’єкта протягом 3-х років;

-      виконання заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

-      виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

-      надання покупцем конкретних пропозицій щодо номенклатури та обсягу виробництва продукції (послуг);

-      виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

-      утримання об’єкта в належному технічному та санітарному стані;

-      забезпечення впорядкування території об’єкта та прилеглої до нього території;

-      здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків експлуатації об’єкта;

-      здійснення покупцем реєстрації нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта;

-      протягом одного року з моменту набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт, покупець зобов’язаний здійснити необхідні заходи щодо перереєстрації або вилучення об’єкту з державного реєстру підприємств України, у тому числі анулювання печаток та штампів;

-      не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов конкурсу та договору купівлі-продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов;

-      покупець стає правонаступником ЦМК (ЄМК) КП ЛОР "Самбірська міська друкарня";

-      у разі порушення покупцем зобов’язань щодо скорочення існуючих робочих місць, термінів оплати за придбаний об’єкт, розміру та строку внесення інвестицій, встановлюється відповідальність відповідно до вимог діючого законодавства.

Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник конкурсу, повинна подати:

-            заяву про приватизацію встановленого взірця;

-            документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

-            квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

-            документ про внесення грошових коштів (застави) у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта;

-            декларацію про доходи за минулий рік - для покупців - фізичних осіб;

-            нотаріально   посвідчені   копії  установчих  документів  та  свідоцтва  про державну реєстрацію;

-            конкурсні пропозиції щодо приватизації об'єкта.

Порядок розрахунків за придбаний об'єкт:

Покупець зобов'язаний сплатити всю суму за придбаний об'єкт протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу.

Умови розрахунку за об'єкт: для фізичних та юридичних осіб - грошові кошти.

Ознайомлення з об’єктом продажу проводиться в робочі дні за адресою: Львівська область, м.Самбір, вул.Козацька, 4

Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в конкурсі (17 грн в т.ч. ПДВ) перераховується управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради на п/р 37183012002609 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код платника податків згідно з ЄДРПОУ 25255072.

Застава, що становить 10% від вартості об’кту, перераховується управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради на п/р 37183012002609 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код платника податків згідно з ЄДРПОУ 25255072.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі - 7 днів до початку
конкурсу.                                             

Конкурс буде проведено 03.01.2018. Ознайомитись з об'єктом можна за місцем його розташування.

Адреса служби по організації аукціону: 79008, м.Львів, вул.Винниченка, 14.

Довідки за тел: (032) 299-98-52, 299-98-58, 299-98-59.

 

 

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради

інформує про приватизацію способом аукціону будинку та будівель загальною площею 1500,5 кв.м. за адресою: м.Львів, вул. Замарстинівська, 134а

 

Відомості про об’єкт: Нежитловий будинок літ. А-2 загальною площею 753,0 кв.м, цегляний, перекриття дерев’яні, з підвалом. Використання – виробничо-адміністративні приміщення. На дату оцінки частина приміщень 1-го поверху використовуються як виробничі і складські, більшість приміщень не використовується. Фізичний стан задовільний, інженерні мережі – електропостачання (прилади опалення демонтовані, водопостачання відключене).

Будівля складу літ. Б-1 загальною площею 443,2 кв.м, цегляна, прибудована до будинку А-2, перекриття – ребристі залізобетонні плити, висота приміщень 3,8 м. На дату оцінки не використовується, фізичний стан задовільний (потребує ремонту), інженерні мережі – електроосвітлення.

Будівля гаражу літ. В-1 загальною площею 304,3 кв.м, цегляна, перекриття частково залізобетонне, висота приміщень 4,0 м. Не використовується, фізичний стан задовільний.

Земельна ділянка площею 0,7585 га знаходиться в користуванні.

Ознайомлення з об’єктом продажу проводиться в робочі дні за адресою: м.Львів, вул.Замарстинівська, 134а.

Початкова вартість продажу об’єкта: 12331308,00 грн., у тому числі ПДВ 2055218,00 грн.

Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. в т.ч. ПДВ та  застава в сумі 1233130,80 грн. в т.ч. ПДВ перераховуються управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради  на п/р 37320013002609 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 25255072.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до початку проведення аукціону

Аукціон відбудеться 28.12.2017 за адресою: 79008 м. Львів, вул.Винниченка, 14

Адреса служби по організації аукціону: 79008, м.Львів, вул.Винниченка, 14.

Довідки за тел: (032) 299-98-52, 299-98-58, 299-98-59.                                 

 

 

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради

інформує про приватизацію способом аукціону нежитлових приміщеньзагальною площею 223,9 кв.м. за адресою: м.Львів, вул.Залізнична, 16

 

Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення підвалу площею 79,0 кв.м. та 1-го поверху площею 144,9 кв.м. Фундамент – з/бетонний, стіни та перегородки – цегла, перекриття – дерево, покрівля – азбоцементні листи, комунікації – електропостачання, водопостачання, каналізація. Земельна ділянка в натурі не виділена.

Ознайомлення з об’єктом продажу проводиться в робочі дні за адресою: м.Львів, вул.Залізнична, 16.

Початкова вартість продажу об’єкта: 1997100,00 грн., у тому числі ПДВ 332850,00 грн.

Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. в т.ч. ПДВ та  застава в сумі 199710,00 грн. в т.ч. ПДВ перераховуються управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради  на п/р 37320013002609 в ГУДКУ у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 25255072.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до початку проведення аукціону

Аукціон відбудеться 28.12.2017 за адресою: 79008 м. Львів, вул. Винниченка, 14

Адреса служби по організації аукціону: 79008, м.Львів, вул.Винниченка, 14.

Довідки за тел: (032) 299-98-52, 299-98-58, 299-98-59.

 

 

 

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради

інформує про приватизацію способом аукціону нежитлових приміщеньзагальною площею 227,4 кв.м. за адресою: м.Львів, вул.Залізнична, 16

 

Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення підвалу площею 46,0 кв.м., 1-го поверху площею 12,5 кв.м. та приміщення 2-го поверху площею 168,9 кв.м. Фундамент – з/бетонний, стіни та перегородки – цегла, перекриття – дерево, покрівля – азбоцементні листи, комунікації – електропостачання, водопостачання, каналізація. Земельна ділянка в натурі не виділена.

Ознайомлення з об’єктом продажу проводиться в робочі дні за адресою: м.Львів, вул.Залізнична, 16.

Початкова вартість продажу об’єкта: 2171376,00 грн., у тому числі ПДВ 361896,00 грн.

Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. в т.ч. ПДВ та  застава в сумі 217137,60 грн. в т.ч. ПДВ перераховуються управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради  на п/р 37320013002609 в ГУДКУ у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 25255072.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до початку проведення аукціону

Аукціон відбудеться 28.12.2017 за адресою: 79008 м. Львів, вул. Винниченка, 14

Адреса служби по організації аукціону: 79008, м.Львів, вул.Винниченка, 14.

Довідки за тел: (032) 299-98-52, 299-98-58, 299-98-59.