Управління майном спільної власності Львівської обласної ради інформує про приватизацію способом аукціону за методом зниження ціни ЄМК (ЦМК) КП ЛОР "Львівська обласна книжкова друкарня" (м.Львів, вул.Пекарська, 11а)

07.11.2017
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради інформує про приватизацію способом аукціону за методом зниження ціни ЄМК (ЦМК) КП ЛОР "Львівська обласна книжкова друкарня" (м.Львів, вул.Пекарська, 11а)

Відомості про об’єкт: Майно підприємства знаходиться за адресою м. Львів, вул. Пекарська, 11а. Основні засоби на дату оцінки: будівля друкарні літ. А-5 загальною площею 2058,0 кв.м, склад літ. В-1 загальною площею 45,5 кв.м, трансформаторна літ. Г-1 загальною площею 11,7 кв.м, ниткошвейна машина БНШ-6, тигельна машина БПП-75, комп’ютер Самсунг, принтер НР, сейф ШО-8 (детальніший опис основних засобів – у відповідних розділах цього звіту).  Земельна ділянка в натурі не виділена .

 

 

2013

2014

2015

2016

Актив

 

 

 

 

Основні засоби

первісна вартість

знос

 

441,7

410,9

 

439,0

409,8

 

435,6

409,0

 

376,3

354,4

Інші необоротні активи

 

 

 

 

Запаси

20,5

22,5

35,4

42,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

49,6

29,5

24,5

26,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

10,9

10,9

 

1,8

Гроші та їх еквіваленти

0,1

 

21,6

13,8

Баланс

220,0

181,4

176,2

73,9

Пасив

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

193,9

193,9

193,9

193,9

Додатковий капітал

39,1

39,1

39,1

39,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-84,9

-77,4

-69,1

-59,1

Поточна кредиторська заборгованість за

короткострокові кредити банків

товари, роботи, послуги

розрахунки з бюджетом

розрахунки зі страхування

розрахунки з оплати праці

доходи майбутніх періодів

 

 

23,4

22,0

3,6

23,8

 

 

8,7

4,6

4,1

8,4

 

 

10,3

2,0

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

 

 

 

 

Баланс

220,9

181,4

176,2

173,9

Чистий прибуток (збиток)

6,1

4,4

10,0

6,8

 

Ознайомлення з об’єктом продажу проводиться в робочі дні за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 11а.

Початкова ціна продажу об’єкта: 20913480,00 грн. у т.ч. ПДВ 3485580,00 грн.

Умови продажу :

-      найвища запропонована ціна;

-      виконання заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

-      виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

-      утримання об’єкта в належному технічному та санітарному стані;

-     здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм;

-     забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

-     протягом одного року з моменту набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт, покупець зобов’язаний здійснити необхідні заходи щодо перереєстрації або вилучення об’єкту з державного реєстру підприємств України, у тому числі анулювання печаток та штампів;

-     покупець стає правонаступником КП ЛОР "Львівська обласна книжкова друкарня";

-     оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством. Засоби платежу: перерахунок грошових коштів в національній валюті на рахунок продавця.

 

Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в аукціоні в сумі 17 грн. в т.ч. ПДВ та  застава в сумі 2091348,00 грн. в т.ч. ПДВ перераховуються управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради  на п/р 37320013002609 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 25255072.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до початку проведення аукціону

Аукціон відбудеться 23.11.2017 р. за адресою: 79008 м. Львів, вул. Винниченка, 14

Адреса служби по організації аукціону: 79008, м.Львів, вул.Винниченка, 14.

Довідки за тел: (032) 299-98-52, 299-98-58, 299-98-59.