Проведення конкурсу щодо будівництва / реконструкції / облаштування котелень для забезпечення теплопостачання об’єктів бюджетної сфери. що знаходяться у спільній власності територіальних громад Львівської області

14.08.2017
Проведення конкурсу щодо будівництва / реконструкції / облаштування котелень для забезпечення теплопостачання об’єктів бюджетної сфери. що знаходяться у спільній власності територіальних громад Львівської області

Проведення конкурсу щодо будівництва / реконструкції / облаштування котелень для забезпечення теплопостачання об’єктів бюджетної сфери. що знаходяться у спільній власності територіальних громад Львівської області.

Перелік котелень у Львівській області
на яких пропонується здійснити реконструкцію та облаштування


п/п

Назва обєкту
та його адреса

Загальна площа, м2

 

1

Бориславська загальноосвітня санаторна школа-інтернат  І-ІІІ ст. м. Борислав, вул. Коновальця,2

5 584,10

 

2

КЗ ЛОР "Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер"

 с. Сокільники,

вул. Д.Галицького,2

2 553

 

3

КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж ім. Маркіяна Шашкевича»,

 м. Броди, вул.

Є. Коновальця, 14

16 772

 

4

КЗ ЛОР "Львівський обласний протитуберкульозний санаторій "Немирів"

6 866

 

5

Львівський інститут медсестринства та лабораторної діагностики ім.А.Крупинського, м.Львів, вул.Дорошенка, 70

3 755

 

6

Комунальний заклад «Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер», м.Львів, вул.Драгоманова, 58

1 595,80

 

Заявки  на участь у конкурсі відповідної форми (додаток 1) подаються конкурсній комісії до 13.09.2017р. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.Заявки подаються конкурсній комісії на адресу: м.Львів, вул.Винниченка,18, кім.445,  Е-mail:    pek@loda.gov.ua;  тел. (032)2999226.Для додаткової отримання інформації - тел.(032)2999147. Вимоги  до  оформлення заявок на участь у конкурсі та кваліфікаційні вимоги до претендентів.

 До заявки додаються документи:

1. Копія статуту або іншого установчого документу;

2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3.Дані, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності в галузі теплопостачання:

               - баланс підприємства;

            - звіт про фінансово-майновий стан підприємства за останні 2 роки;

            - розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості з позначенням дати їх виникнення.

4. Відомості щодо наявності досвіду та можливості технологічного і організаційного забезпечення такої діяльності (інформація про надання подібного роду послуг іншим споживачам).

5. Програма розвитку об’єкта теплопостачання, розроблена претендентом, яка повинна включати в себе пропозиції про суми та напрями внесення інвестицій - пооб’єктна розшифровка, строки та форми внесення інвестицій.

6. Інформація про обсяг коштів, які претендент готовий інвестувати на цілі санації будівель споживачів теплової енергії, які відносяться до території здійснення діяльності (у відсотковому значенні – відсоток від річної суми наданих послуг з теплопостачання, але не менше 3%).

7. Інформацію про тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання, які буде встановлено.

8. Інформацію щодо можливості  працевлаштуванні вивільнених працівників.

9. Заявник має право додати до заявки будь-які інші документи, які підтверджують його переваги при оцінці комісією конкурсної пропозиції.

10. Заявку підписують уповноважені посадові особи претендента.

11.Копії документів, що додаються до заявки мають містити на кожному аркуші з текстом напис «Згідно з оригіналом» із зазначенням посади, прізвища, ім’я, по батькові заявника/уповноваженого представника заявника, що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

12.Заявка та додатки до неї складаються українською мовою. У разі подання документів іншою мовою заявник разом з ними надає їх легалізований переклад на українську мову.

13.Заявка та додані до неї документи мають бути (прошиті разом однією ниткою (стрічкою), пронумеровані наскрізь з першого по останній аркуш та містити на останньому аркуші (на місці зшивання) напис «Прошито та пронумеровано ___ аркушів», що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

14.Заявки та додані до неї документи подаються заявника особисто чи уповноваженим представником заявника (що підтверджується виданою в установленому порядку довіреністю), або надсилаються поштою.

15. Неподання у заявці та доданих до неї документів необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення до участі в конкурсі).

16. Заявник, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення, але в межах строку для подання заявок.

До 03.10.2017р. конкурсна комісія визначає переможця і у п'ятиденний термін з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає повідомлення переможцю і запрошення на переговори для узгодження кінцевого варіанта договору та його підписання. З переможцем конкурсу після погодження всіх істотних умов і схвалення остаточної редакції укладається договір. Договір повинен бути підписаний не пізніше ніж за 20 календарних днів після прийняття рішення щодо переможця конкурсу. У випадку не підписання договору, з вини переможця конкурсу, в зазначений термін з різних причин, недосягнення всіх істотних умов договору, неотримання ліцензії на постачання теплової енергії, тощо, такий договір буде укладатись з новим переможцем конкурсу, що визначить конкурсна комісія.

Якщо  переможець    конкурсу  відмовився  від підписання  договору,  або не надав установлених у конкурсній   документації гарантій, які підтверджують змогу переможця конкурсу забезпечити  належне  фінансування своєї  діяльності,  рішення про переможця конкурсу анулюється,  комісія разом  має  право розпочати  переговори  з  іншими  претендентами.

              Договір вступає в силу з моменту  його підписання

 

 

Додаток 1

Форма заявки

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в журналі реєстрації заявок претендентів

на участь в конкурсі:

реєстраційний №___________

від «___»______________20_____ р.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

щодо реконструкції/будівництва об’єкта теплопостачання

 

м. Львів                                                                                      «___» ________ 201_ р.

 

 

(повне найменування претендента / прізвище, ім’я, по батькові)

 

(місцезнаходження претендента / місце реєстрації)

 

(дані про державну реєстрацію претендента)

 

цим підтверджує свій намір взяти участь у конкурсі щодо  будівництва/реконструкції котельні для забезпечення теплопостачання  об’єкта __________________________________________________________________ , що знаходиться у спільній власності територіальних громад Львівської області.

 

Реквізити банківських рахунків заявника:________________________________                    

Телефон (телефакс) заявника:____________________________________________________________

Обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації:________________________________________________________.

                                                                      (поштою, кур’єрською поштою і т. ін)

Адресні реквізити____________________________________________________________

 

Додатки:

1 . ________________________________________________- н а__ арк.,

2 . ________________________________________________- н а __ арк.,

3 . ________________________________________________- н а __ арк.,

Загальна кількість аркушів , що подано в пакеті до заявки на участь в конкурсі  _____ шт. ( кількість шт. прописом).

 ___________________________________________________________________

 (посада) (підпис претендента/уповноваженої особи претендента) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

М.П.