Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади головного лікаря комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня».

10.08.2017
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади головного лікаря комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня».

ОГОЛОШЕННЯ

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади головного лікаря комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня».

Місцезнаходження закладу: вул. Кульпарківська, 95, м. Львів, Україна

Умови оплати праці головного лікаря комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги:

-          повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,

-          післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»;

-          вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація управління охороною здоров’я»;

-          стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 10 років та за фахом «Організація управління охороною здоров’я» - не менше 8 років;

-          стажування в органах управління вищого рівня;

-          володіння державною мовою;

-          здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки головного лікаря;

Інші вимоги:

-          знання чинного законодавства в галузі охорони здоров’я; основ трудового законодавства, охорони праці; нормативних актів, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, що спеціалізуються в сфері психіатрії;

-          знання сучасних методів господарювання та управління;

-          володіння іноземною мовою;

-          володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-          заява про участь у конкурсі на ім’я засновника;

-          копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчена претендентом;

-          копії документів про вищу освіту (обов’язково), науковий ступінь та вчене звання (при наявності);

-          копії інших документів, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

-          декларація про доходи за 2016 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

-          копія трудової книжки;

-          особовий листок з обліку кадрів з 2 фотографіями розміром 3х4 сантиметри;

-          автобіографія;

-          довідку про наявність або відсутність судимості;

-          витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-          письмова згода на збір та обробку персональних даних;

-          два рекомендаційні листи довільної форми;

-          мотиваційний лист довільної форми;

-          програму розвитку закладу в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом для забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в юридично-кадровий відділ управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№6.

Документи приймаються упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оприлюднення оголошення (до 11 вересня 2017 року включно).

Дата та місце проведення І засідання комісії з конкурсного відбору – 20 вересня 2017 року, 11:00, каб. №307, вул. Винниченка, 18, м. Львів.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999858, 2999861.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Контактна особа – Редько Ірина Олександрівна, Чабан Юрій Андрійович

 

До складу комісії з конкурсного відбору кандидата на посаду головного лікаря комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» включаються 2 (два) представники громадських організацій. Висувати свого представника може громадська організація, що має спеціалізацію та веде активну діяльність у галузі охорони здоров’я, материнства та дитинства не менше трьох останніх років.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-   має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чи департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації;

-   є членом трудового колективу комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня».

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради до 5 вересня 2017 включно разом з копією статуту та відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії

  

 

Начальник управління                                                                  М.Бандра