Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр I-III ступенів «Гармонія».

20.07.2017
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр I-III ступенів «Гармонія».

Місцезнаходження закладу: вул. Короленка, 6, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область, 82300.

Умови оплати праці директора комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр I-IIIступенів «Гармонія» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

-          повна вища педагогічна (дефектологічна) освіта (магістр, спеціаліст);

-          стаж педагогічної роботи не менше 3 років;

-          стаж роботи у галузі освіти не менше 5 років;

-          загальний стаж роботи не менше 8 років;

-          володіння державною мовою;

-          успішно пройдена атестація керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

-          здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу освіти;

Інші вимоги:

-          післядипломна освіта в галузі управління;

-          знання чинного законодавства в галузі освіти, охорони праці; основ трудового законодавства; нормативних актів, що регламентують освітню діяльність;

-          знання сучасних методів господарювання та управління;

-          володіння іноземною мовою;

-          досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проектів.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-          заява про участь у конкурсі;

-          письмова згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

-          автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-          довідка про наявність чи відсутність судимості;

-          копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчені претендентом;

-          копії документів про вищу освіту;

-          два рекомендаційні листи довільної форми;

-          мотиваційний лист довільної форми;

-          програми розвитку закладу освіти на один і п’ять років;

-          копія трудової книжки;

-          витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-          декларація про доходи відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в юридично-кадровий відділ управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою:              м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№6, або надсилати на поштову та електронну адреси управління майном спільної власності Львівської обласної ради.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Документи приймаються з 20 липня 2017 до 11 серпня 2017 включно.

Дата та місце проведення І засідання комісії з конкурсного відбору – 22 серпня 2017 року, 10:00, каб. №307, вул. Винниченка, 18, м. Львів.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999858, 2999852.

Контактні особи – Редько Ірина Олександрівна; Чепурна-Кос Інна Володимирівна.

 

До складу комісії з конкурсного відбору кандидата на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр I-III ступенів «Гармонія» включаються два представники громадських організацій. Громадські організації у сфері освіти подають кандидатури управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-   має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чи департаменту з питань освіти і науки;

-   є членом трудового колективу комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр I-IIIступенів «Гармонія».

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради до 3 серпня 2017 включно разом з відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії.

 

СТАТУТ комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І-ІІI ступенів

«ГАРМОНІЯ» (нова редакція)