Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерн

18.05.2017
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерн

Місцезнаходження підприємства: вул. Тернопільська, 2а, м. Львів, Україна

Умови оплати праці директора комунального підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги:

-                     повна вища освіта (магістр, спеціаліст), інженер-енергетик, інженер-електрик; інженер-теплотехнік;

-                     післядипломна освіта в галузі фінансів або управління;

-                     стаж роботи за професією - не менше 5 років;

-                     досвід керівної роботи у сфері енергозбереження;

-                     громадянство України;

-                     володіння державною мовою;

-                     досвід реалізації проектів або участі в проектах у сфері енергоефективності та енергоощадності;

-                     здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора.

Додаткові вимоги:

-                     знання англійської мови – середній рівень;

-                     знання законодавства України;

-                     знання сучасних інформаційних технологій

-                     досвід впровадження дієвих систем енергетичного менеджменту;

-                     досвід управління групами або командами;

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-                     заява про участь у конкурсі на ім’я засновника;

-                     копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчена претендентом;

-                     копії документів про вищу освіту (обов’язково), науковий ступінь та вчене звання (при наявності);

-                     копії інших документів, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

-                     декларація про доходи за 2016 рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

-                     копія трудової книжки;

-                     особовий листок з обліку кадрів з 2 фотографіями розміром 3х4 сантиметри;

-                     автобіографія;

-                     довідку про наявність або відсутність судимості;

-                     витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-                     письмова згода на збір та обробку персональних даних;

-                     два рекомендаційні листи довільної форми;

-                     мотиваційний лист довільної форми;

-                     програму розвитку підприємства в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом для забезпечення фінансово-господарської стійкості підприємства та підвищення ефективності його діяльності.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в відділ економіки управління майном управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№3.

Вимоги до електронного варіанту документів:

-          формат .pdf;

-          єдиний файл;

-          відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та е-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» повинні бути приховані.

Документи приймаються в робочі дні тижня упродовж 20 (двадцяти) календарних днів з дня оприлюднення оголошення (до 06 червня 2017 включно).

Конкурс проводиться не пізніше ніж через 10 календарних днів після завершення прийому документів.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999861.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Контактна особа – Чепурна-Кос Інна Володимирівна.

 

СТАТУТ та ЗВІТ про фінансово-господарську діяльність КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою».