Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Нагуєвичі».

24.02.2017
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Нагуєвичі».

Місцезнаходження закладу: вул. І.Франка, 15, с. Нагуєвичі, Дрогобицький р-н, Львівська обл., 82126

Умови оплати праці директора комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

-          повна вища освіта (магістр, спеціаліст);

-          стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;

-          володіння державною мовою;

-          здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу культури;

Інші вимоги:

-          повна вища освіта за напрямом підготовки : «Музеєзнавство», «Пам’яткознавство»;

-          післядипломна освіта в галузі управління;

-          знання чинного законодавства в галузі культури, охорони праці; основ трудового законодавства; нормативних актів, що регламентують музейну діяльність, форми і методи проведення науково-дослідницької, експозиційно-виставкової, реставраційної, видавничої та методичної роботи музею;

-          знання сучасних методів господарювання та управління;

-          володіння іноземною мовою;

-          досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проектів.

Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

-          за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-          має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-          є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-          заява про участь у конкурсі на ім’я засновника із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

-          автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-          відомості про наявність чи відсутність судимості;

-          копія документа, що посвідчує особу;

-          копії документів про вищу освіту;

-          два рекомендаційні листи довільної форми;

-          мотиваційний лист довільної форми

-          програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в юридично-кадровий відділ управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№6, або надсилати на поштову та електронну адреси управління майном спільної власності Львівської обласної ради.

Поштова адреса: вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Вимоги до електронного варіанту документів:

-          формат .pdf;

-          єдиний файл (крім програм розвитку закладу);

-          відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та е-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», повинні бути приховані.

Документи приймаються з 24 лютого 2017 упродовж 30 (тридцяти) календарних днів (до 27 березня 2017 включно).

Початок формування конкурсної комісії – 16 березня 2017

Дата та місце проведення І засідання комісії з конкурсного відбору – 6 квітня
2017 року, 10:00, каб. №307, вул. Винниченка, 18, м. Львів.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999858, 2999852.

Контактні особи – Редько Ірина Олександрівна; Шондолі Ольга Станіславівна.

 

До складу комісії з конкурсного відбору кандидата на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» включаються три представники громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування. Громадські організації подають кандидатури управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-   має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чи департаменту з питань культури, національностей та релігій;

-   є членом трудового колективу комунального закладу Львівської обласної ради  «Адміністрація історико-культурного заповідника «Нагуєвичі».

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради до 15 березня 2017 включно разом з копією установчих документів та відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії.