Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади генерального директора обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс».

07.02.2017
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади генерального директора обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс».

Місцезнаходження підприємства: вул. Промислова, 9б, м. Львів, Україна

Умови оплати праці директора обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс». визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду генерального директора ОКСГП «Галсільліс»:

-            повна вища спеціальна лісотехнічна освіта (магістр, спеціаліст);

-            стаж роботи за професією - не менше 5 років;

-            досвід керівної роботи у лісовій галузі не менше 5 років ;

-            громадянство України;

-            володіння державною мовою;

-            здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки генерального директора.

Додаткові вимоги:

-            знання законодавства України;

-            знання сучасних інформаційних технологій;

-            досвід впровадження дієвих систем менеджменту у лісовій галузі;

-            досвід управління групами або командами;

-            знання іноземної мови.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-            заява про участь у конкурсі;

-            копія паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчена претендентом;

-            копії документів про повну вищу лісотехнічну освіту (обов’язково), науковий ступінь та вчене звання (при наявності);

-            копія трудової книжки;

-            особовий листок з обліку кадрів, в тому числі автобіографія та 1 фотографія розміром 3х4 сантиметри;

-            декларація про доходи за 2016 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

-            довідку про наявність або відсутність судимості;

-            витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-            письмова згода на збір та обробку персональних даних;

-            два рекомендаційні листи довільної форми;

-            мотиваційний лист довільної форми;

-            програму розвитку підприємства в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом для забезпечення фінансово-господарської стійкості підприємства та підвищення ефективності його діяльності.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою:
м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№3.

Вимоги до електронного варіанту документів:

-          формат .pdf;

-          єдиний файл (крім програм розвитку);

-          відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та е-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» повинні бути приховані.

Документи приймаються в робочі дні тижня упродовж 10 (десяти) календарних днів після оприлюднення оголошення (до 20.02. 2017 включно).

Конкурс проводиться не пізніше ніж через 10 календарних днів після завершення прийому документів.

З інформацією про статутну діяльність та фінансовий стан ОКСЛГП «Галсільліс» можна ознайомитись на сайтах Львівської обласної ради та ОКСЛГП «Галсільліс»

Додаткова інформація надається за тел.: 2999861.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Контактна особа – Чабан Юрій Андрійович.

 

Статут та звіт про фінансово-господарську діяльність ОКС ЛГП "Галсільліс"