Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора-художнього керівника комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський академічний обласний театр ляльок».

05.01.2017
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради оголошує конкурс на заміщення посади директора-художнього керівника комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський академічний обласний театр ляльок».

Місцезнаходження закладу: пл. Данила Галицького, 1, м. Львів.

Умови оплати праці директора-художнього керівника комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський академічний обласний театр ляльок» визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

-          повна вища освіта відповідного спрямування (магістр, спеціаліст);

-          стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;

-          володіння державною мовою;

-          здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора-художнього керівника закладу;

Інші вимоги:

-          повна вища освіта за напрямом підготовки: «Сценічне мистецтво»;

-          післядипломна освіта в галузі управління;

-          стаж творчої роботи у театрі не менше 3-х років;

-          знання чинного законодавства в галузі культури, охорони праці; основ трудового законодавства; нормативних актів, що регламентують театральну діяльність та з питань організації режисури масових театралізованих видовищ і свят;

-          знання теорії відповідного виду мистецтва;

-          знання принципів формування репертуару;

-          знання сучасних методів господарювання та управління;

-          володіння іноземною мовою;

-          досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проектів;

-          не пенсійний вік.

Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

-          за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-          має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-          є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

-          заява про участь у конкурсі на ім’я засновника із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

-          автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-          відомості про наявність чи відсутність судимості;

-          копія документа, що посвідчує особу;

-          копії документів про вищу освіту;

-          два рекомендаційні листи довільної форми;

-          мотиваційний лист довільної форми

-          програми розвитку закладу на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в юридично-кадровий відділ управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№6, або надсилати на поштову та електронну адреси управління майном спільної власності Львівської обласної ради.

Вимоги до електронного варіанту документів:

-          формат .pdf;

-          єдиний файл (крім програми);

-          відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та е-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», повинні бути приховані.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Документи приймаються з 06 січня 2017 упродовж 30 (тридцяти) календарних днів (до 6 лютого 2017 включно).

Початок формування конкурсної комісії – 26 січня 2017.

Дата та місце проведення І засідання комісії з конкурсного відбору – 15 лютого
2017 року, 10:00, каб. № 307, вул. Винниченка, 18, м. Львів.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999858, 2999852.

Контактні особи – Редько Ірина Олександрівна, Шондолі Ольга Станіславівна.

 

До складу комісії з конкурсного відбору кандидата на посаду директора-художнього керівника комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський академічний обласний театр ляльок» включаються три представники громадських організацій. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають кандидатури управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-   має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чи департаменту з питань культури, національностей та релігій;

-   є членом трудового колективу комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський академічний обласний театр ляльок».

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради до 25 січня 2017 включно разом з копією установчих документів та відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії.